Betania

Słowo Boże na wtorek Wielkiego Tygodnia.

Słowo Boże na wtorek Wielkiego Tygodnia.

J 13, 21-33. 36-38

Słowa Ewangelii według św. Jana.

Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi”. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi.

Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: „Kto to jest? O kim mówi?” Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: „Panie, kto to jest?”

Jezus odpowiedział: „To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu”. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan.

Jezus zaś rzekł do niego: „Co chcesz czynić, czyń prędzej”. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: „Zakup, czego nam potrzeba na święta”, albo żeby dał coś ubogim. On zaś po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc.

Po jego wyjściu rzekł Jezus: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim chwałą otoczony, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i wam teraz mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie”.

Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, dokąd idziesz?”

Odpowiedział mu Jezus: „Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz”. Powiedział Mu Piotr: „Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie”. Odpowiedział Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”.

Kom.: Eucharystia i zdrada Jezusa.

„Jezus w czasie wieczerzy ze swoimi uczniami doznał głębokiego wzruszenia”.

Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy doznaje wzruszenia. Trzymając w ręku chleb i kielich napełniony winem, widzi w tych znakach swoje Ciało i swoją Krew, które za chwile mają być przelane na krzyżu.

Jak głęboko trzeba przeżywać Eucharystię, aby w czasie jej sprawowania doznać Jezusowego wzruszenia?

Spraw Panie, abym jako kapłan w Duchu Świętym tak właśnie sprawował każdą ofiarę Mszy św. Spraw Panie, abym uczestniczył tak głęboko w każdej Eucharystii, jak Ty ją przeżywałeś przed Golgotą.

„Jeden z was Mnie zdradzi”.

Szukanie okazji do grzechu ciężkiego jest zawsze zdradą Jezusa.

Ile jest zdrad Jezusa przy przyjmowaniu Go w Komunii św., kiedy czynimy to w grzechu ciężkim lub w postawie obojętnej.

Święty Jan XXIII napisał w swoim „Dzienniczku duchowym”: „Ani razu nie odprawiłem Mszy św. w grzechu ciężkim”.

Czyż można przystąpić do Komunii św. mając w gniewie, czy w nienawiści bliźniego?

Jak łatwo, więc zranić Jezusa będąc przy Jego eucharystycznym stole.

„…wziął i podał Judaszowi. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan”.

Dla wroga każdy gest miłości będzie odebrany, jako atak. Na Wschodzie branie pokarmu ze wspólnego talerza i podanie go bliźniemu był zawsze znakiem przyjaźni i głębokiej więzi.

Jezus miłował Judasza, tak jak każdego swego ucznia. Tym gestem, Mistrz chciał jeszcze ratować więzi miłości z Judaszem. Niestety, Judasz źle odebrał gest miłości Jezusa i przemienił go w gorycz nienawiści. Poszedł Go wydać!

„Po jego wyjściu rzekł Jezus: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą”.

Grzech ciężki i nie przebaczenie sobie , czy bliźniemu powoduje brak chwały Bożej w naszym życiu.

Chwała Boża, to radość i miłość w Duchu Świętym. To doświadczenie wręcz namacalnie pozwala nam odczuć bliskość Boga. Chce ci się tańczyć i śpiewać, po prostu – pełnia szczęścia.

Nie doświadczyłeś jeszcze tego?

Są takie Eucharystie, po których tak właśnie człowiek się czuje.

„Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz”.

Jezus musi zejść do otchłani. Otchłań to miejsce, gdzie nie ma Boga. Właśnie tam po swej śmierci fizycznej zejdzie Jezus, aby ogłosić swoje zwycięstwo. Potem wrócić, jako Pan – Kyrios do Ojca w Niebie, ale już nie sam, lecz z Adamem i Ewą oraz z tymi, którzy przyjęli Jego Orędzie zbawienia w otchłani.

Słowa Jezusa skierowane do Piotra: „później przyjdziesz” oznaczają, że Apostoł po swojej śmierci męczeńskiej, będąc ukrzyżowany głową w dół wejdzie do Nieba i razem z Jezusem będzie sądził dwanaście pokoleń Izraela.

„Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”.

Piotr Apostoł swoim zaparciem uczy nas, abyśmy nie liczyli na siebie. Ile razy liczymy na siebie, tyle razy upadamy.

Dlatego codziennie ogłaszajmy zwycięstwo Jezusa pomimo naszych grzechów i słabości w życiu rodzinnym i osobistym, w parafii i w kapłaństwie.

Ogłaszajmy, że Chrystus zmartwychwstał!

Przed tą potęgą Krzyża i Zmartwychwstania drży piekło!

Przylgnijmy do Jezusa.

Codziennie On dla mnie i dla ciebie zastawia Stół Eucharystyczny, a na nim Ciało i Krew swoją.

Daje nam całego Siebie.

I czego chcesz więcej człowieku!?

Ks. Roman Chyliński

Podobne wpisy

Konferencje Rycerka

Konferencja 1: Konferencja 2: Konferencja 3: Konferencja 4: Konferencja 5: Konferencja 6: Konferencja 7: Konferencja 8: Konferencja 9: Konferencja 10 (homilia): Konferencja 11: Konferencja 12 (homila):   Homilia z udziałem dzieci 1: Homilia z udziałem dzieci 2: Homilia z udziałem dzieci 3: Homilia z udziałem dzieci 4: http://betaniapawlikowice.pl/wp-content/uploads/2017/02/Rycerka-4-dzieci.m4a Homilia z udziałem dzieci 5: Mówię Tak:

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 25 stycznia

Słowo Boże na 25 stycznia NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA Święto Mk 16, 15-18 ✠ Słowa Ewangelii według świętego Marka Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy

Czytaj dalej »

Praca w branży hazardowej 1

11 lat pracowałem w branży hazardowej przy programowaniu gier wideo na automaty. Rozpocząłem pracę jeszcze jako student. Gdy z niej odchodziłem byłem kierownikiem dwóch zespołów. Od początku mojej pracy czułem, że nie jest to najlepszy sposób zarabiania na życie. Gdy mnie ktoś pytał czym się zajmuję ze wstydem przyznawałem, że pracuję w branży hazardowej. Czasem

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną