Betania

Słowo Boże na 9 lutego 2020

Jan Paweł II, Orędzie na XVII Światowy Dzień Młodzieży

Wy jesteście solą dla ziemi (…) Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13-14)

“Wy jesteście solą dla ziemi…”. Jedną z zasadniczych funkcji soli, jak dobrze wiemy, jest przyprawianie, dodanie smaku pożywieniu. Ma to nam przypominać, że przez Chrzest cała nasza istota została głęboko przemieniona, ponieważ została “przyprawiona” nowym życiem pochodzącym od Chrystusa (por. Rz 6, 4). Solą, dzięki której tożsamość chrześcijańska nie traci swojej natury, nawet w środowisku mocno zsekularyzowanym, jest łaska Chrztu, która nas odrodziła, czyniąc nas żyjącymi w Chrystusie i zdolnymi do odpowiedzi na Jego wezwanie, by “ofiarować [nasze] ciała na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną” (Rz 12, 1). Święty Paweł pisząc do Rzymian zachęca ich, aby zdecydowanie zwracali uwagę na ich odmienny, w stosunku do im współczesnych, sposób życia i myślenia: “Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 2).

Przez długi czas używano soli także do konserwowania żywności. Jako sól ziemi jesteście wezwani, by zachować wiarę, którą otrzymaliście i by przekazać ją nienaruszoną innym. Wasze pokolenie jest postawione, ze szczególną mocą, wobec wyzwania, aby zachować nienaruszony depozyt wiary (por. 2 Ts 2, 15; 1 Tm 6, 20; 2 Tm 1, 14).

Odkryjcie wasze chrześcijańskie korzenie, uczcie się historii Kościoła, pogłębiajcie znajomość duchowego dziedzictwa, które wam zostało przekazane, naśladujcie świadków i mistrzów, którzy was poprzedzili! Jedynie pozostając wiernymi Bożym przykazaniom, Przymierzu, które Chrystus przypieczętował własną krwią przelaną na Krzyżu, będziecie mogli być apostołami i świadkami nowego tysiąclecia.

Poszukiwanie Absolutu, sensu i pełni egzystencji jest właściwe człowiekowi, a w sposób szczególny młodzieży. Drodzy młodzi, niech was nie zadowala nic co jest poniżej najwyższych ideałów! Nie dajcie się zniechęcić tym, którzy rozczarowani życiem nie słyszą głębszych i bardziej autentycznych pragnień ich serca. Macie rację gdy nie godzicie się na nijakie rozrywki, przelotne mody i propozycje, które was umniejszają. Jeśli zachowacie wielkie pragnienie Boga, zdołacie uniknąć przeciętności i konformizmu, tak rozpowszechnionych w naszym społeczeństwie.

 

Podobne wpisy

Rekolekcje Zimowe Wspólnoty Betania Pawlikowice – Bystra, luty.

Duch, który umacnia miłość… Jak co roku, naszym zimowym zwyczajem, wyjechaliśmy na rekolekcje naszej Wspólnoty. Był to bardzo ważny i przyjemny czas, który spędziliśmy w Bystrej k. Bielska-Białej w Domu Rekolekcyjnym NAZARET. Nazwa Domu bardzo pasuje do naszych rekolekcji, które były skierowane do małżeństw i rodzin. Tak też wieczorem 18 lutego całymi rodzinami zawitaliśmy do

Czytaj dalej »

Apologia Pro Vita Sua – Jan Henryk Newman

Jan Henryk Newman COr (ur. 21 lutego 1801 w Londynie, zm. 11 sierpnia 1890 w Edgbaston w Birmingham) – angielski duchowny rzymskokatolicki, filozof, teolog, pisarz, konwertyta, filipin, kardynał diakon od 1879, najwybitniejszy przywódca anglokatolicyzmu, jeden z liderów ruchu oksfordzkiego, błogosławiony Kościoła katolickiego. Jan Henryk Newman (1801-1890) był najstarszym spośród sześciorga rodzeństwa. Jego ojciec był londyńskim

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 28 września.

Słowo Boże na 28 września. Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: „Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną