Betania

Słowo Boże na 6 lutego 2020

Św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), Pierwsza Reguła, §8-9

„Ani pieniędzy w trzosie”

Pan nakazuje w Ewangelii: Uważajcie, strzeżcie się wszelkiej złości i chciwości i miejcie się na baczności wobec kłopotów tego świata i trosk tego życia (por. Mt 6,25). Dlatego żaden z braci, gdziekolwiek jest i gdziekolwiek się udaje, nie może w żaden sposób brać ze sobą rzeczy mających wartość pieniężną lub pieniędzy, przyjmować lub kazać przyjmować, ani na zakup odzienia lub książek, ani jako wynagrodzenie za pracę, ani w żadnym innym wypadku, z wyjątkiem oczywistej potrzeby braci chorych; nie powinniśmy bowiem przypisywać większej użyteczności i znaczenia rzeczom mającym wartość pieniężną i pieniądzom niż kamieniom. I kto ich pożąda lub ceni je więcej niż kamienie, tego szatan stara się zaślepić. Miejmy się więc na baczności my, którzy opuściliśmy wszystko, abyśmy z powodu takiej drobnostki nie stracili królestwa niebieskiego (Mk 10,24.28). I jeśli znajdziemy gdzieś pieniądze, nie dbajmy o nie więcej niż o pył, który depczemy stopami, bo to marność nad marnościami i wszystko marność (Syr 1, 2)… Wszyscy bracia niech się starają naśladować pokorę i ubóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa… I powinni się cieszyć, gdy przebywają wśród ludzi prostych i wzgardzonych, ubogich i słabych, chorych i trędowatych, i żebraków przy drogach. I gdy będzie potrzeba, niech idą po jałmużnę. I nie powinni się wstydzić, niech raczej przypominają sobie, że Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boga żywego… był ubogi i bezdomny, i żył z jałmużny on sam i błogosławiona Dziewica, i uczniowie Jego.

Podobne wpisy

Nowenna do Ducha Świętego – IX dzień

IX dzień nowenny Pieśń: Zstąp, Duchu Przenajświętszy K.: Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w

Czytaj dalej »

Diakonie w Betanii

W dniu 4 stycznia 2016 roku w naszej grupie odbyło się spotkanie organizacyjne w trakcie którego wybraliśmy diakonie odpowiedzialne za poszczególne sfery życia wspólnotowego. Tak powstała diakonia liturgiczna, muzyczna, modlitewna oraz diakonia służebna z trzema podgrupkami odpowiadającymi za prowadzenie strony internetowej, spraw finansowych oraz przygotowywanie wszelakich spotkań grupy. Jednocześnie omówiliśmy wszystkie bieżące sprawy i zakończyliśmy

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 11 lipca 2019 – Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Ewangelia wg św. Mateusza 19,27-29. Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?» Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną