Betania

Słowo Boże na 30 sierpnia.

Słowo Boże na 30 sierpnia.
Mt 24, 42-51
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby się włamać do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: «Mój pan się ociąga», i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Kom.: Szacunek dla majestatu śmierci.

Dotarliśmy do „piątej wielkiej mowy, zwanej „ Eschatologiczną”, którą św. Mateusz zawarł w swojej Ewangelii. Obejmuje ona dwa rozdziały 24 i 25.

Wśród wielu przesłań, które zawiera ta „mowa” św. Mateusz podejmuje problem „CZUWANIA”. Wyraża to w słowach Jezusa: „”Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.”

Nasz dzisiejszy Ewangelista chce nas przez te słowa nauczyć „szacunku dla majestatu śmierci”.

Dla wielu rzeczy mamy szacunek w naszym życiu dla: żony, męża, dzieci, własnej pracy i twórczości.

Dochodzi nam więc jeszcze jeden, bodajże najważniejszy życiowy aspekt – szacunek dla własnej śmierci.

Jezus powie nam o tej chwili: „(…) i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.”

Można te powyższe słowa Jezusa skomentować: bądź gotowym na śmierć, czy masz 20, czy 40 czy 68 lat. Czyli bądź zawsze gotowy!

Jak więc to uczynić? Jak pokierować swoim życiem aby śmierć nas nie zaskoczyła?
– W chrześcijaństwie ważne jest to co się dzieje „DZISIAJ”. 
– Jeżeli więc jesteś w grzechu ciężkim idź „DZISIAJ” do spowiedzi, bo wiesz dobrze, że łaska Boża jest konieczna do zbawienia.
– Jeżeli masz zrobić jeszcze jakiś dobry uczynek komuś, zrób „DZISIAJ” aby policzono ci za zasługę przed tronem Boga, kiedy staniesz przed Nim na Sądzie osobistym.
– Jeżeli masz komuś przebaczyć, zrób to „DZISIAJ” aby nie przebaczenie czasami nie zamknęło ci drogi do nieba i przez to przedłużyło czas pobytu w Czyśćcu.
– Kiedy masz uporządkować swoje sprawy osobiste lub rzeczy aby po twojej śmierci rodzina nie była w zakłopotaniu, zrób to „DZISIAJ”.
– Nie zostawiaj po sobie coś, co by innych obciążyło po twojej śmierci. Na bieżąco więc porządkuj swoje życie i swoje sprawy.
– Zostaw po sobie porządek!

Św. Mateusz zwraca nam uwagę na jeszcze jedną sprawę, która często może się okazać pułapkom: „Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: «Mój pan się ociąga».

Pan Jezus nie ociąga się z przyjściem po ciebie lub po mnie. 
On czeka na właściwy moment abyśmy byli przygotowaniu na tę najważniejszą chwile naszego życia.

Czy będzie czekał w nieskończoność, aż ci się zachce uporządkować własne życie tego nie wiem. Nie nadużywałbym jednak Jego cierpliwości: „ (…) bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.”

Wiemy jednak, że Bóg wynagrodzi nas za naszą postawę dojrzałą do przyjęcia z godnością tej ostatniej chwili naszego życia: „Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.”

„Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność?

WIERNOŚĆ BOGU i ROZTROPNOŚĆ W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI w końcu naszego życia będą najbardziej liczyć się przed obliczem dobrego Ojca.

Wróć więc do Jezusa i żyj według przykazania miłości Boga i bliźniego.
Nie marnuj czasu na byle jakie życie.
Uważaj, aby codzienność nie przelewała ci się przez palce. 
Napraw zło, które uczyniłeś i czyń dobrze czystym sercem, a będzie ci to policzone na Sądzie osobistym. 
A w godzinę śmierci wezwij Maryję aby wraz ze św. Michałem archaniołem przeprowadziła cię do Nieba.

Jezu, Maryjo, Józefie święty, Wam oddaję serce, duszę i ciało moje.
Jezu, Maryjo, Józefie święty, bądźcie ze mną przy skonaniu.
Jezu, Maryjo, Józefie święty, niech przy Was w pokoju oddam ducha Bogu.
Jezu, Maryjo, Józefie święty, błogosławcie nam teraz i w godzinę śmierci. Amen!
Ks. Roman Chyliński michalita

Podobne wpisy

Słowo Boże na 18 maja.

<p>Słowo Boże na 18 maja.</p> <p>Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła </p> <p>Jk 4, 13-17</p> <p>Najmilsi:</p> <p>Zwracam się do was, którzy mówicie: «Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski», wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 5 maja 2019

Ewangelia wg św. Jana 21,1-19. Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i

Czytaj dalej »

Z liturgii godzin – Środa I tygodnia Wielkiego Postu

Z Rozpraw Afrahata, biskupa (Rozpr. 11, O obrzezaniu, 11-12)  Obrzezanie serca   Prawo i przymierze zostały całkowicie zmienione. I tak Bóg zmienił najpierw pakt zawarty z Adamem, wchodząc w inny układ z Noem. Odmienne też przymierze zawarł z Abrahamem, które znowu zmienił, aby nadać nowe Mojżeszowi. Ponieważ zaś przymierze Mojżeszowe nie było zachowywane, ostatniemu pokoleniu Bóg dał

Czytaj dalej »

Dodaj komentarz

Dodaj swoją intencję modlitewną