Betania

Słowo Boże na 24 maja

Słowo Boże na 24 maja

Mk 10, 28-31

Słowa Ewangelii według świętego Marka. Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.

Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Kom.: O kapłaństwie.

„Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.

Opuścić dom i swoich najbliższych z powodu Chrystusa i Ewangelii, oto droga kapłana.

Stąd dzisiaj przyjmijcie drodzy czytelnicy przesłanie o kapłanach.

„Ustanowię sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mego serca i pragnienia”. (1 Sm 2,35).

Przy wyborze Saula na króla Izraela, podczas namaszczenia olejem, ostatni z sędziów, Samuel wypowiada następujące słowa: „Ciebie też opanuje duch Pański i będziesz prorokował wraz z nimi i staniesz się innym człowiekiem. Czyń, co zdoła twa ręka, gdyż Bóg będzie z tobą” (1 Sm 10,6-7).

Cudowna tajemnica konsekracji Saula na króla Izraela.

O ileż bardziej kapłaństwo Chrystusowe czyni nas, kapłanów i n n y m c z ł o w i e k i e m.

Tym bardziej, jak przypomina nam autor Listu do Hebrajczyków: „Nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga”(Hbr 5,4).

Ale ten sam autor, jakby dla zrównoważenia tego wielkiego wybrania do kapłaństwa, przypomina o ludzkim wymiarze tego posłannictwa: „ Może on- kapłan współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien, jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy” (Hbr 5, 2-3).

Podczas udzielania sakramentu kapłaństwa słyszymy z ust księdza biskupa słowa wyrażające istotę kapłaństwa:

„ROZWAŻAJ TO, CO BĘDZIESZ CZYNIĆ,

NAŚLADUJ TO, CO BĘDZIESZ DOKONYWAĆ,

PROWADŹ ŻYCIE ZGODNE Z TAJEMNICĄ PAŃSKIEGO KRZYŻA”.

Podczas przyjmowania święceń kapłańskich, kandydaci przyjmują postawę „prostratis”, leżąc krzyżem na posadzce. Ta postawa będzie im później towarzyszyła, jako ofiara całkowitego ogołocenia się i złożenia dobrowolnej ofiary z samego siebie.

W Wielki Piątek kapłani na początku Liturgii Męki Pańskiej przyjmą postawę

– leżąc krzyżem, aby dać się ukrzyżować wraz z Chrystusem i przyjąć Jego trud kapłaństwa na całe życie.

Modlitwa: Panie spraw, aby ta postawa „ukrzyżowania” podczas święceń kapłańskich pomogła nam w wytrwaniu w wierności Tobie w chwilach pokus oraz ukochania ludu Bożego „ DO KOŃCA” . Amen!

Ps. W każdy czwartek na pamiątkę ustanowienia przez Jezusa Kapłaństwa i Eucharystii pamiętajcie w modlitwach o nas kapłanach.

Ks. Roman Chyliński

Podobne wpisy

Z liturgii godzin – Wielki Wtorek

Z dzieła św. Bazylego Wielkiego, biskupa, O Duchu Świętym (rozdz. 15, 35)  Jedna jest śmierć Chrystusa za świat i jedno Jego zmartwychwstanie   Plan Boga i Zbawiciela naszego wobec człowieka polega na podniesieniu go z upadku i umożliwieniu mu powrotu do dawnej zażyłości z Bogiem, od którego się oddalił przez nieposłuszeństwo. Z tej to przyczyny

Czytaj dalej »

Hymn miłości – Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Hymn miłości Szukając Pana, Magdalena święta, Nad grobem we łzach tonęła — przejęta Serdecznym bólem; widząc to anieli, Wielką jej żałość ukoić pragnęli, Lecz nic nie mogło ulżyć – dziś jej męce. Nie zadawalniał blask duchów świetlany. Ona pragnęła ujrzeć, wziąść na ręce — I unieść z sobą w dal Pana nad Pany. Nad świętym

Czytaj dalej »

Z liturgii godzin – Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu

Z traktatu św. Cypriana, biskupa i męczennika, O modlitwie Pańskiej (rozdz. 1-3)  Ten, który dał nam życie, nauczył nas też modlitwy   Przykazania ewangeliczne, bracia najmilsi, nie są niczym innym, jak Bożym nauczaniem, fundamentem pod budowę nadziei, sklepieniem umacniającym wiarę, pokarmem krzepiącym serce, przewodnikiem ukazującym drogę i pomocą dla osiągnięcia zbawienia. Nakazy te, kierując na ziemi

Czytaj dalej »

Dodaj komentarz

Dodaj swoją intencję modlitewną