Betania

Słowo Boże na 22 marca 2020

Św. Grzegorz z Nareku (ok. 944 – ok.1010), mnich i poeta ormiański, Księga modlitw, nr 40 (trad. SC 78, p. 237 rev.)

„On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc”

Boże wszechmogący, Dobroczyńco, Stworzycielu wszechświata, Usłysz mój jęk, bo jestem w niebezpieczeństwie. Uwolnij mnie od strachu i niepokoju; Wyzwól mnie przez siłę Twej mocy, Ty, który możesz wszystko… Panie, Chryste, rozetnij moją sieć mieczem Twego zwycięskiego krzyża, bronią życia. Ze wszech stron otoczony jestem siecią, jak więzień, abym się bał; Prowadź ku odpoczynkowi moje chwiejne i niepewne kroki Ulecz gorączkę mojego serca, które się dusi. Zgrzeszyłem przciwko Tobie, zabierz moje problemy, owoc poczynań diabelskich, Spraw by ciemności mojej niespokojnej duszy przeminęły… Odnów w mojej duszy obraz światła chwały Twojego imienia, wielkiego i mocnego. Wzmocnij jasność Twojej łaski nad pięknem mojego oblicza I nad wizerunkiem oczu mego ducha, nade mną który powstałem z prochu ziemi (Rdz 2,7). Poucz mnie, odnów obraz na Twoje podobieństwo (Rdz 1,26). Przez jaśniejącą czystość, spraw aby zniknęły moje ciemności, bo jestem grzesznikiem. Zanurz moją duszę w Twoim boskim świetle, żywym, wiecznym, niebiańskim, Aby wzrastało we mnie podobieństwo do Trójjedynego Boga. Tylko Ty, o Chryste, błogosławiony jesteś z Ojcem W chwale Ducha Świętego Na wieki wieków. Amen.

Podobne wpisy

Słowo Boże na 26 października 2019

List do Rzymian 8,1-11. Bracia: Teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 11 sierpnia

Słowo Boże na 11 sierpnia Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Mt 16, 24-28 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 13 maja.

Słowo Boże na 13 maja. Słowa Ewangelii według Świętego Jana J 14, 7-14 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną