Betania

Słowo Boże na 21 marca 2020

Św. Padre Pio z Pietrelciny (1887-1968)

„Miej litość dla mnie, grzesznika”

To bardzo ważne, abyś nalegał na to, co jest podstawą świętości i fundamentem dobroci. Chcę opowiedzieć tutaj o cnocie, przez którą Jezus wyraźnie jawi się światu jako przykład: pokora (Mt 11,29). Pokora wewnętrzna, bardziej wewnętrzna, niż zewnętrzna. Uznaj, kim jesteś naprawdę: niczym, mizernym, słabym, pełnym wad, zdolnym do zamiany dobra w zło, do porzucenia dobra dla zła, do przyznania sobie dobra i do usprawiedliwiania zła, a z umiłowania tego zła do gardzenia Tym, który jest największym dobrem. Nie kładź się nigdy do łóżka bez prawdziwego zbadania w sumieniu, jak spędziłeś dzień. Skieruj wszystkie myśli do Pana i poświęć mu siebie, a także wszystkich chrześcijan, Następnie ofiaruj na Jego chwałę swój spoczynek, nigdy nie zapominają o aniele stróżu, który zawsze stoi przy twoim boku.

Podobne wpisy

Pierwsze spotkanie w 2016 roku. ZAPRASZAMY

Na pierwsze spotkanie w roku 2016 zapraszamy w poniedziałek 11 stycznia na godzinę 19.00. Rozpoczniemy Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Pawlikowicach następnie odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz krótkie spotkanie organizacyjne.

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 26 grudnia.

Słowo Boże na 26 grudnia. Dz 6, 8-10; 7, 54-60 Czytanie z Dziejów Apostolskich. Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i

Czytaj dalej »

Słowo Boże na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Słowo Boże na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Łk 1, 39-56. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną