Betania

Słowo Boże na 2 czerwca.

Słowo Boże na 2 czerwca.

Mk 12, 13-17

Słowa Ewangelii według św. Marka.

Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?"

Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: "Czemu Mnie wystawiacie na próbę? Przynieście Mi denara, chcę zobaczyć". Przynieśli, a On ich zapytał: "Czyj jest ten obraz i napis?" Odpowiedzieli Mu: "Cezara". Wówczas Jezus rzekł do nich: "Oddajcie, więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga". I byli pełni podziwu dla Niego.

Kom.: "Oddajcie Bogu to, co należy do Boga!

Czy jednak oddajemy Bogu to, co należy do Boga?

Porozmawiajmy najpierw o tym, co „cesarskie”.

Niestety żyjemy w czasach, gdzie uważa się demokrację za najdoskonalszy sposób zarządzania państwem.

A tak nie jest. Dlaczego?

Otóż „większość” nie zawsze oznacza „lepiej”.

Wystarczy, że ta „większość” przyjmie filozofię nietolerującą np. myślenia chrześcijańskiego opartego na Piśmie św. i Tradycji Kościoła. Co więcej, uzna ją za ksenofobiczną i w ogóle nie na czasie. Prawo naturalne, natomiast podporządkuje prawu konstytucyjnemu.

I co mamy wówczas?

Dochodzi do zniekształcenia sumień przez prawo pozytywne, określone przez „większość”.

Co więcej, opcja rządząca może z mediów uczynić „tubę” nagłaśniającą i wdrażającą to, co dla większości w sejmie stanie się normą, a dla większości w narodzie może stać się demoralizacją.

I tak ci, którzy przez suwerena zostali wybrani, jako mężowie moralności i właściwego kształtowania sumienia „populus”, stają się jego największym zagrożeniem.

Taką właśnie mamy sytuację w Polsce!

Większość w sejmie zupełnie nie liczy się z wolą narodu, która:

– nie chce posyłać dzieci od 6 lat do szkoły,

– nie chce wprowadzenia do przedszkoli i szkół ideologii gender,

– nie chce seksedukacji,

– nie chce wydawania dużych ilości pieniędzy na „in vitro”, kiedy brakuje ich dla ludzi chorych w szpitalu, nie mówiąc już na profilaktykę antyrakową szczególnie dla kobiet.

Właśnie jesteśmy świadkami jak opcja rządząca w Polsce próbuje jak najszybciej wprowadzić ustawę o „ in vitro”. W ustawie tej zarodek ludzki zostanie potraktowany nie, jako powstający człowiek, ale jako „coś”, co można w razie czego zniszczyć bez żadnej prawnej konsekwencji.

Dwa lata temu w trakcie procesji Bożego Ciała ks. Kard. St. Dziwisz zaapelował do chrześcijan, którzy coraz bardziej odchodzą od nauki Kościoła i do polityków, aby oddali Bogu to, co się Jemu należy!

Tak powiedział w trakcie homilii:

„Kościół nie lekceważy cierpienia par małżeńskich, niemogących doczekać się dziecka. Ale nie można dochodzić do celu, nawet szlachetnego, na drodze niemoralnej”.

„Sprzeciw Kościoła wobec metody in vitro nie oznacza braku szacunku dla dzieci narodzonych na tej drodze. Kościół przyjmuje te dzieci z największą miłością, bo przysługuje im taka sama godność, jak wszystkim innym”.

Hierarcha odniósł się także do prób legalizacji związków partnerskich. „Rodzice nie pozwólcie, by polska szkoła deprawowała młode pokolenie Polek i Polaków, bo to przecież nasz skarb, nasza przyszłość. Rodzice i tylko rodzice mają prawo decydować o kształcie wychowania swoich dzieci” – zaapelował.

Kard. Dziwisz podkreślił, że w społeczeństwie demokratycznym rządzi większość, a pluralizm poglądów i postaw ludzi tworzących nasze społeczeństwo jest faktem. „Przyjmujemy ten fakt do wiadomości. Przyjmujemy też, że nie wszyscy otrzymali łaskę wiary. Nie dla wszystkich programem życia i działania jest Ewangelia” – stwierdził kardynał.

„Tym niemniej, trzeba jasno stwierdzić, że wierność prawdzie obowiązuje wszystkich, również prawodawców” – dodał. Według niego prawdy nie ustala się przez głosowanie, dlatego „nawet parlament nie jest powołany do tworzenia odrębnego porządku moralnego niż ten, który jest wpisany głęboko w serce człowieka, w jego sumienie”.

Oddać Bogu to, co się Jemu należy oznacza uszanowanie i respektowanie prawa Bożego tak ja go interpretuje oficjalna Nauka Kościoła. Tu się nie da majstrować relatywizmem.

W słowie Bożym jest napisane:„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.(Mt 5,37).

Zdecyduj dzisiaj, do jakiej Wspólnoty,czy opcji politycznej chcesz należeć. Czy tam, gdzie możesz: rozwodzić się, stosować „in vitro”, współżyć z prezerwatywą, zawierać związki homo itd.

Czy do Kościoła Katolickiego, który uczy szacunku i miłości do każdego istnienia ludzkiego od poczęcia, aż do naturalnej śmierci stojąc na straży prawa Bożego – moralnego, a zło nazywa grzechem.

Panie Jezu pomóż nam przez dojrzałe decyzje wzrastać w wierze. Amen.

via Roman Chylinski – Słowo Boże na 2 czerwca. Mk 12, 13-17 Słowa….

Podobne wpisy

Słowo Boże na 9 listopada 2019

Księga Ezechiela 47,1-2.8-9.12. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 10 grudnia 2019 – Wtorek II tygodnia Adwentu

Św. Jan z Damaszku (Jan Damasceński) (ok. 675 – 749), mnich, teolog, doktor Kościoła, Wyznanie wiary 1 „Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych” Tobie Panie, a po Tobie memu ojcu, zawdzięczam życie. Ty również ukształtowałeś mnie w łonie mojej matki (Ps 139,13). Ty wyprowadziłeś

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 24 stycznia 2019

Ewangelia wg św. Marka 3,7-12. Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby

Czytaj dalej »

Dodaj komentarz

Dodaj swoją intencję modlitewną