Betania

Słowo Boże na 17 marca 2020

Liturgie bizantyjskie i wschodnie na okres Wielkiego Postu, Modlitwa św. Efrema Syryjczyka

„Zlitować się nad bliźnim tak, jak Bóg zlitował się nad nami”

Panie i Mistrzu mojego życia,
nie wydawaj mnie duchowi lenistwa, zniechęcenia,
dominowania i próżnego gadulstwa.

(Głęboki pokłon)

Daj mi łaskę, twemu słudze/twej służebnicy,
ducha czystości, pokory, cierpliwości i miłości.

(Głęboki pokłon)

Tak Panie i Królu, spraw, bym ujrzał moje winy
i nie oskarżał mojego brata,
Ty, błogosławiony na wieki wieków. Amen

(Głęboki pokłon.
Następnie mówi się trzy razy, skłaniając się aż do ziemi):

O Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.
O Boże, oczyść mnie, grzesznika.
O Boże, mój Stworzycielu, zbaw mnie.
Przebacz mi moje liczne grzechy!

Podobne wpisy

Święty Jakub Mniejszy, Apostoł

Benedykt XVI – Audiencja generalna, 28 czerwca 2006 r. Drodzy Bracia i Siostry! Obok postaci Jakuba Starszego, syna Zebedeusza, o którym mówiliśmy w ubiegłą środę, w Ewangeliach pojawia się inny Jakub, nazywany Młodszym. Również jegowidzimy na liście dwunastu Apostołów wybranych osobiście przez Jezusa. Jakub wymieniany jest zawsze jako „syn Alfeusza” (por. Mt 10, 3; Mk 3,

Czytaj dalej »

Z liturgii godzin – Sobota III tygodnia Wielkiego Postu

Kazanie św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupa (Kazanie 14, O miłości ubogich, 38. 40)  Służmy Chrystusowi w ubogich   „Błogosławieni miłosierni”, mówi Pismo św., „albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Miłosierdzie nie jest bynajmniej ostatnie wśród błogosławieństw. „Błogosławiony ten, kto myśli o potrzebującym i ubogim”. I znowu: „Miły jest człowiek, który się lituje i pożycza”. A w innym

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 26 lipca.

Słowo Boże na 26 lipca. Świętych Joachima i Anny. Rodziców Bożej Rodzicielki Maryi. Syr 44, 1. 10-15 Czytanie z Księgi Syracydesa. Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza,

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną