Betania

Słowo Boże na 14 stycznia 2020

Katechizm Kościoła Katolickiego, §391-395

„Przyszedłeś nas zgubić?”

Do wyboru nieposłuszeństwa skłonił naszych pierwszych rodziców uwodzicielski głos przeciwstawiający się Bogu. Ten głos przez zazdrość sprowadza na nich śmierć. Pismo święte i Tradycja Kościoła widzą w tej istocie upadłego anioła, nazywanego Szatanem lub diabłem. Kościół naucza, że był on najpierw dobrym aniołem stworzonym przez Boga: Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali – „Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi”. Pismo święte mówi o grzechu tych aniołów (2P 2,4). Ich „upadek” polega na wolnym wyborze dokonanym przez te duchy stworzone, które radykalnie i nieodwołalnie odrzuciły Boga i Jego Królestwo. Odbicie tego buntu znajdujemy w słowach kusiciela skierowanych do naszych pierwszych rodziców: „tak jak Bóg będziecie” (Rdz 3, 5). Diabeł „trwa w grzechu od początku” (1 J 3, 8) i jest „ojcem kłamstwa” (J 8, 44). Nieodwołalny charakter wyboru dokonanego przez aniołów, a nie brak nieskończonego miłosierdzia Bożego sprawia, że ich grzech nie może być przebaczony. „Nie ma dla nich skruchy po upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci” (św. Jan Damasceński). Pismo święte potwierdza zgubny wpływ tego, o którym Jezus mówi, że „od początku był on zabójcą” (J 8, 44), a nawet usiłował odwrócić Jezusa od misji powierzonej Mu przez Ojca (Mt 4,1-11). „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła” (1 J 3, 8). Wśród jego dzieł najcięższe w konsekwencjach było kłamliwe uwiedzenie, które doprowadziło człowieka do nieposłuszeństwa Bogu. Moc Szatana nie jest jednak nieskończona. Jest on tylko stworzeniem; jest mocny, ponieważ jest czystym duchem, ale jednak stworzeniem: nie może przeszkodzić w budowaniu Królestwa Bożego.

Podobne wpisy

Święte męczennice Perpetua i Felicyta

Perpetua i Felicyta żyły w II w. w starożytnym Thuburbo Minus, mieście położonym około 30 km od Kartaginy (dziś Teburbo w Tunisie). Perpetua w tajemnicy przed ojcem poganinem przyjęła wiarę chrześcijańską i zaczęła do niej przekonywać swych bliskich: brata Saturusa oraz niewolników – Felicytę, Rewokatusa, Sekundulusa i Saturninusa. Obie z Felicytą były młodymi mężatkami. Mąż

Czytaj dalej »

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WNIEBOWZIĘCIA NMP ZA PRZYCZYNĄ ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE W INTENCJI RODZIN

Dzień piąty – 10 sierpnia Maryjo, nasza Orędowniczko, prosimy Cię, za przyczyną św. Maksymiliana wyproś u Twego Syna łaskę nadziei dla wszystkich chorych i cierpiących, zrozumienie, że to, czego doświadczają w swoim życiu, jest wpisane w historie, którą realizuje sam Bóg. Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… Modlitwa Maryjo, przez Twoje orędownictwo i wstawiennictwo Twego

Czytaj dalej »

Z liturgii godzin – Czwartek w Oktawie Wielkanocy

Z Katechez jerozolimskich (Katecheza 20, Mystagogiczna, 2, 4-6)  Chrzest znakiem męki Chrystusa   Zostaliście przyprowadzeni do świętego zdroju wód chrzcielnych, tak jak złożono do grobu ciało Chrystusa zdjęte z krzyża. Każdy z was był pytany, czy wierzy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I złożyliście wyznanie wiary dającej zbawienie, potem zaś po trzykroć

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną