Betania

Słowo Boże na 13 grudnia 2019 – Piątek II tygodnia Adwentu

Św. John Henry Newman (1801-1890), kardynał, teolog, założyciel Oratorium w Anglii, Meditations and Devotions

Mądrość Boża

Święty Jan Chrzciciel żył z dala od świata, był nazarejczykiem (Łk 1,15; Lb 6,1), poświęconym Bogu. Opuścił świat i stanął przed nim…, wzywając go do pokuty. Wszyscy mieszkańcy Jerozolimy przychodzili do niego na pustynię (Mk 3,5), a on stawał przed nimi. Ale nauczając, mówił o kimś, kto miał przyjść do nich i przemawiać do nich w inny sposób. Ktoś, kto nie oddzieliłby się od nich, nie wywyższałby się nad nich, ale byłby ich bratem, z tego samego ciała i tych samych kości, jednym z licznych braci, jednym z wielu. I faktycznie On jest już między nimi: „Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie” (J 1,26)… Wreszcie Jezus zaczyna się pokazywać i „objawił swoją chwałę ” (J 2,11) czynieniem cudów. Ale gdzie? Na uczcie weselnej. A jak? Zamieniając wodę w wino… Porównajcie to wszystko z tym, co mówi o sobie samym: „Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: ‚Oto żarłok i pijak'”. Można było nienawidzić Jana, ale szanowano go, Jezus był pogardzany… To dlatego, o mój Panie, ponieważ tak kochasz tę naturę ludzką, którą stworzyłeś. Nie kochasz nas tylko jako Twoje stworzenia, dzieło Twoich rąk, ale jako byty ludzkie. Kochasz wszystko, bo wszystko stworzyłeś, ale ludzi kochasz ponad wszystko. Jakże jest to możliwe, Panie? Co takiego jest w człowieku, więcej niż w innych stworzeniach? „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? ” (Ps 8,5)… Nie przyjąłeś natury aniołów, kiedy objawiłeś się dla naszego zbawienia i nie przyjąłeś natury ludzkiej, ani roli lub ciężaru ponad zwykłe ludzkie życie — nie byłeś ani nazirejczykiem, ani kapłanem, ani lewitą, ani mnichem, ani eremitą. Przyszedłeś dokładnie i całkowicie w tej ludzkiej naturze, którą tak bardzo kochasz…; w tym ciele, które upadło w Adamie, ze wszystkimi naszymi niedomaganiami, naszymi uczuciami i skłonnościami, z wyjątkiem grzechu.

Podobne wpisy

Z liturgii Kościoła – Wigilia Paschalna

EXSULTET – ORĘDZIE PASCHALNE Jest to starożytny śpiew wykonywany podczas Wigilii Paschalnej. Tradycyjnie wykonuje go diakon na początku Liturgii, po procesji do ołtarza z zapalonym Paschałem. Paschał posiada dwojaką wymowę – symbolizuje ogień, który towarzyszył Izraelitom podczas ucieczki z Egiptu oraz Chrystusa – Światłość świata. Także procesja z paschałem zawiera tę podwójną symbolikę: przejście przez

Czytaj dalej »

Świadectwo Jadzi

Chciałabym podzielić się z Wami tym, jak wielkie rzeczy wydarzyły się w naszym życiu za pośrednictwem Najświętszej z wszystkich Świętych- Matki Bożej z Guadalupe. Jest Ona patronką życia poczętego. Kieruje te słowa do kobiet, które długo i z niecierpliwością oczekują dziecka lub mają jakiś problem z ciążą. Motywacją do napisania tych słów stała się Wielka

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną