Betania

Słowo Boże na 11 lutego 2020

Św. Teresa z Avila (1515-1582), karmelitanka, doktor Kościoła, Droga doskonałości, rozdz. 28, 9-11

„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie”

Przedstawmy sobie, że w naszej duszy jest wspaniały pałac, cały zbudowany ze złota i kamieni drogich, taki, jaki tak wielkiemu Panu przystoi. Następnie powiedzcie sobie, moje siostry, że piękno tego pałacu w znacznej części zależy od was. Bo rzeczywiście, nie ma budowli tak pięknej, jaką jest dusza czysta, jaśniejąca cnotami. Im cnoty te większe, tym świetniejszy blask wydają. Wyobraźcie sobie, że w tym pałacu mieszka ten wielki Król, który w niepojętej dobroci swojej raczy być naszym Ojcem; zasiada On w tym pałacu na drogocennym tronie, którym jest serce wasze… Może będziecie się śmiać ze mnie i powiecie, że to oczywiste. To prawda, ale jednak był czas, że tej rzeczy nie rozumiałam. Wiedziałam, że mam duszę, ale nie rozumiałam, na jaki szacunek zasługiwała, ani jaki wielki Gość w niej przebywa. Próżności życia były jak opaska na oczach. Gdybym wówczas była znała tę prawdę, tak jak dzisiaj ją znam, że w tym małym pałacu duszy mojej mieszka tak wielki Król, to nie zostawiałabym Go tak często samego, choć niekiedy dotrzymywałabym Mu towarzystwa, a szczególnie starałabym się o to, aby ten pałac Jego nie był tak brudny. Jakże to niepojęte, że Ten, którego wielkości wypełniłaby tysiące światów i więcej, zamyka się w takim małym przybytku!

Podobne wpisy

Słowo Boże na wtorek Wielkiego Tygodnia.

Słowo Boże na wtorek Wielkiego Tygodnia. J 13, 21-33. 36-38 Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi”. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 2 czerwca.

Słowo Boże na 2 czerwca. Mk 12, 13-17 Słowa Ewangelii według św. Marka. Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę

Czytaj dalej »

Kasia i jej patronka z bierzmowania Joanna d’Arc.

Zbliżający się czas skłania do refleksji nad tajemnicą Świętych Obcowania, którą poetycko można wyrazić słowami piosenki Ryszarda Rynkowskiego „Ci, co odchodzą, wciąż z nami są, czujesz ich pomoc, gdy jest źle”. Bo chyba każdy z nas jest szczególnie zaprzyjaźniony z jakimś świętym… Ja chciałabym podzielić się w kilku słowach historią mojej przyjaźni ze świętą Joanną

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną