Betania

Słowo Boże na 11 lutego 2020

Św. Teresa z Avila (1515-1582), karmelitanka, doktor Kościoła, Droga doskonałości, rozdz. 28, 9-11

„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie”

Przedstawmy sobie, że w naszej duszy jest wspaniały pałac, cały zbudowany ze złota i kamieni drogich, taki, jaki tak wielkiemu Panu przystoi. Następnie powiedzcie sobie, moje siostry, że piękno tego pałacu w znacznej części zależy od was. Bo rzeczywiście, nie ma budowli tak pięknej, jaką jest dusza czysta, jaśniejąca cnotami. Im cnoty te większe, tym świetniejszy blask wydają. Wyobraźcie sobie, że w tym pałacu mieszka ten wielki Król, który w niepojętej dobroci swojej raczy być naszym Ojcem; zasiada On w tym pałacu na drogocennym tronie, którym jest serce wasze… Może będziecie się śmiać ze mnie i powiecie, że to oczywiste. To prawda, ale jednak był czas, że tej rzeczy nie rozumiałam. Wiedziałam, że mam duszę, ale nie rozumiałam, na jaki szacunek zasługiwała, ani jaki wielki Gość w niej przebywa. Próżności życia były jak opaska na oczach. Gdybym wówczas była znała tę prawdę, tak jak dzisiaj ją znam, że w tym małym pałacu duszy mojej mieszka tak wielki Król, to nie zostawiałabym Go tak często samego, choć niekiedy dotrzymywałabym Mu towarzystwa, a szczególnie starałabym się o to, aby ten pałac Jego nie był tak brudny. Jakże to niepojęte, że Ten, którego wielkości wypełniłaby tysiące światów i więcej, zamyka się w takim małym przybytku!

Podobne wpisy

Słowo Boże na XXVIII Niedzielę Roku B

Słowo Boże na XXVIII Niedzielę Roku B Mk 10, 17-30 Słowa Ewangelii według św. Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.

Czytaj dalej »

Dni Skupienia 2017 Miejsce Piastowe

Tegoroczne wrześniowe Dni Skupienia przeżyliśmy w Miejscu Piastowym. Był to piękny czas oddania się w opiekę św. Michała Archanioła, wspólne rozważania i konferencje na temat Aniołów idealnie przygotowały nas do przyjęcia szkaplerza św. Michała Archanioła. Rekolekcje poprowadził Ks. Piotr Prokopowicz za co serdecznie dziękujemy. W dniach skupienia wzięło udział około 50 osób dorosłych. Wszyscy wróciliśmy

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 26 czerwca

Słowo Boże na 26 czerwca. Rdz 17,1.9-10.15-22 Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: „Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny”. Potem Bóg rzekł do Abrama: „Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną. Przymierze, które

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną