Betania

Słowo Boże na 11 listopada 2018

Ewangelia wg św. Marka 12,38-44.

Jezus, nauczając rzesze, mówił:
«Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku,
pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach.
Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok».
Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele.
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony.
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie».

================================================

Św. Anzelm z Canterbury (1033-1109)
mnich, biskup i doktor Kościoła
List 112

„Wrzuciła wszystko, co miała”

W Królestwie niebieskim, wszyscy razem i jako pojedynczy człowiek będą królować z Bogiem, gdyż wszyscy będą pragnęli jednego i ich pragnienie się wypełni. Takie jest dobro, które z wysokości nieba, Bóg obiecał zaproponować nam.

Jeśli ktoś zastanawia się nad ceną, powinien wiedzieć, że nie potrzeba ziemskich pieniędzy dla tego, który daje Królestwo niebieskie. Nikt nie może dawać Bogu tego, co już do Niego należy, ponieważ wszystko co istnieje, należy do Niego. Tymczasem, Bóg nie daje tak wielkiej rzeczy, aby nie była ona warta swojej ceny. Nie daje jej temu, kto na nią nie zasługuje. W rzeczywistości nikt nie daje drogocenny rzeczy temu, kto nie potrafi tego docenić. Stąd, jeśli Bóg nie potrzebuje twoich dóbr, nie musi też dawać ci wielkich rzeczy, jeśli lekceważysz miłość do Niego. Dopomina się jedynie miłości, która jedynie nakłania go do obdarowywania nas. Kochaj więc, a otrzymasz Królestwo. Kochaj, a będziesz posiadał… Kochaj więc Boga bardziej niż siebie samego, a już wtedy zaczniesz posiadać to, co będziesz w pełni posiadał w niebie.

Podobne wpisy

Słowo Boże na 27 maja

Słowo Boże na 27 maja Mk 10, 32-45 Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co Go miało spotkać: "Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 2 stycznia 2019

Ewangelia wg św. Jana 1,19-28. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś,

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 11 kwietnia.

Dz 4, 13-21 Czytanie z Dziejów Apostolskich. Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali Rady i

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną