Betania

Słowo Boże na 10 lutego 2020

Św. Leon Wielki (? – ok. 461), papież i doktor Kościoła, List do Flawiana 3-4

„A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie”

     Majestat przyoblókł się w pokorę, moc w słabość, wieczność w śmiertelność; dla uwolnienia zaś człowieka od ciążącego na nim długu, natura nietykalna złączyła się z naturą podległą cierpieniu. Sposób zbawienia odpowiadał naszemu położeniu: „jeden i ten sam Pośrednik między Bogiem i ludźmi” (1Tm 2,5); człowiek Jezus Chrystus, mógł umrzeć jako człowiek i nie mógł umrzeć jako Bóg.      Tak więc w pełnej i doskonałej naturze prawdziwego człowieka narodził się prawdziwy Bóg… Przyjął postać sługi bez zmazy grzechu; powiększając to, co ludzkie, nie pomniejszył tego, co Boskie: wyniszczenie bowiem owo, przez które Niewidzialny stał się widzialny, a Stwórca i Pan wszystkich rzeczy chciał być jednym ze śmiertelnych, było okazaniem miłosierdzia, a nie uszczerbkiem dla mocy… W nowym porządku, ponieważ będąc niewidzialnym w swojej naturze, stał się widzialny w naszej; będąc nieogarniony, chciał, aby był objęty rozumem; trwając odwiecznie, zaczął istnieć w czasie; Pan całego stworzenia – przyjął postać sługi (Flp 2,7), ukrywszy niezmierzoność swego majestatu; Bóg, niepodlegający cierpieniu, nie uważał za niegodne, aby stać się człowiekiem poddanym cierpieniom i będąc nieśmiertelnym, poddać się prawom śmierci. Ten bowiem, który jest prawdziwym Bogiem, jest również prawdziwym człowiekiem… Bóg przez to, że „na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo”; człowiek przez to, że „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,1.14).

Podobne wpisy

Słowo Boże na I Niedzielę Wielkiego Postu r.B

Słowo Boże na I Niedzielę Wielkiego Postu r.B Mk 1, 12-15 Słowa Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 30 lipca 2019

PIERWSZE CZYTANIE Wj 33,7-11;34,5-9.28 Bóg obcuje z Mojżeszem w Namiocie Spotkania Czytanie z Księgi Wyjścia Mojżesz wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 29 lutego 2020

Julianna z Norwich (1342 – po 1416), pustelnica angielska, Objawienia o Bożej miłości, rozdz. 51-52 „Przyszedłem wezwać do nawrócenia grzeszników” Bóg pokazał mi możnowładcę, siedzącego dostojnie w spokoju i spoczynku; łagodnie posłał sługę wypełnić swoją wolę. Sługa biegł w pośpiechu, z miłością, ale cóż, wpadł do wąwozu i poważnie się zranił… W tym słudze Bóg

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną