Betania

Słowo Boże na 1 marca.

Słowo Boże na 1 marca.

Środa Popielcowa

Mt 6, 1-6. 16-18

Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Kom.: Przygotować się na Zmartwychwstanie Jezusa we mnie!

Post, jałmużna i modlitwa to propozycja , a zarazem zachęta Kościoła do ascezy na Wielki Post.

„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli”.

Św. Mateusz zanim wymieni chrześcijańskie akty pokutne ku nawróceniu, zwraca uwagę na czystą intencję.

O co tu chodzi?

Jeżeli rano nie wzbudzimy w sobie intencję, że powyższe akty pokutne łączymy z Męką i Śmiercią Jezusa na krzyżu to np. w piątek nie jedząc mięsa nie pokutujemy, tylko po prostu czegoś tam nie jemy. Intencja jasna i czysta złączona z zasługami Jezusa na Krzyżu dopiero nadaje sens pokutny wszystkiemu, czego się wyrzekamy!

„Kiedy, więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą”.

„A Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Tobie”.

Akty pokutne to sprawa „czynów serca”. Żaden altruizm, żaden gest uczyniony tylko po to, abym poczuł się zadowolony lub dobry czyn spełniony dla własnego zdrowia nie jest aktem pokutnym, tylko zwykłą terapią ciała.

A Jezusowi chodzi o terapię ducha, w której uświadamiamy sobie, że „bez Niego nic nie jesteśmy wstanie tak naprawdę zrobić. Wielu ludzi przez okres wielkiego Postu próbuje sobie coś tam udowodnić w sferze alkoholu, nie palenia papierosów itd. i na końcu tego okresu, jak się im uda to spełnić całą chwałę przypisują sobie: „Zobaczcie, jaki to ja wielki”. A w Święto Zmartwychwstania, co nie daj Boże, upije się do nieprzytomności.

O co, więc chodzi w Wielkim Poście?

Istotą Wielkiego Postu jest moje N A W R Ó C E N I E !!!

Inaczej mówiąc w nawróceniu chodzi o:

– odrzucenie zła, pojednanie się z Bogiem przez szczerą spowiedź,

– przebaczenie sobie nawzajem krzywd i nieporozumień w rodzinie,

– pogodzenie się z sąsiadami, o ile to ode mnie zależy,

– uporządkowanie złego stylu własnego życia.

– zmiana hierarchii wartości: nie na pierwszym miejscu praca, później ja, żona, dzieci i na końcu Pan Bóg, ale Pan Bóg, żona, ja, dzieci i praca,

– szczera rozmowa z żoną, z mężem z decyzją otworzenia się na siebie,

– może podjęcie terapii np. antyalkoholowej, odrzucenie zależności od Internetu,

Wszystko po to, aby święta Zmartwychwstania Pańskiego były również zwycięstwem Jezusa nad gniewem, złością i nieprzebaczeniem w mojej rodzinie i aby Jezus mógł wnieść pokój, harmonię i ład w nasze życie!

Pomogą nam w tym: rekolekcje prowadzone w parafii, spowiedź, Droga krzyżowa w każdy piątek, Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi w niedzielę oraz głęboko przeżyte Triduum Paschalne, w Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i w Wigilię Paschalną.

Potrzeba nam, na to oczyszczenie naszej duszy 40 dni. Tak pościł naród Żydowski, Mojżesz, Eliasz, a w końcu Jezus, a teraz ty i ja, aby uwolnić się od idoli i wszystkiego złego, co się przykleiło do nas przez cały rok.

Nic tak nie przemienia naszego człowieczeństwa w piękne i głębokie chrześcijaństwo, jak rozważanie codziennego słowa Bożego, które Kościół specjalnie przygotował nam na ten okres liturgiczny.

Miejmy, więc czas zaglądania do Pisma św. i podejmowania refleksji w odniesieniu do własnego życia. Wszystko to po to, aby stawać w prawdzie!

Wyciszenie, skromniejsze jedzenie, otwarte serce na pomoc bliźniemu w potrzebie, to również znamiona głębszego przeżywania Wielkiego Postu.

Warto położyć u siebie w pokoju, gdzieś na stoliku kawałek fioletowej serwety, z otwartym Pismem św. i zapaloną świecą, aby przypominało nam, w jakim okresie liturgicznym obecnie jesteśmy.

Aha i wyłącz telewizor. Wówczas znajdzie się czas na wszystko: rozmowę, modlitwę, wspólny posiłek oraz pobycie razem z rodziną.

A teraz czas na postanowienie Wielkopostne:

– może ktoś pije w rodzinie ofiaruj za niego abstynencję,

– może bliskie ci małżeństwo oddala się od siebie, ofiaruj codzienny dziesiątek różańca,

– może często popełniasz grzechy języka: plotki, gadulstwo, obmowa, uczyń post wypowiadanych niepotrzebnie słów.

– może ciągle źle myślisz o kim lub źle patrzysz na kogoś, postanów sobie post złych myśli i spojrzeń!

– może trzeba coś zrobić z lenistwem, podejmuj wysiłek pracy nad własnym charakterem, złymi przywiązaniami i ciągłym zniechęceniem.

– częstsza spowiedź i Komunia św., aby serce było czyste.

Życzę więc błogosławionego Wielkiego Postu ku, aby z Chrystusem Zmartwychwstały powstać do Nowego Życia. Amen!

Ks. Roman Chyliński

Podobne wpisy

Słowo Boże na 9 września.

Słowo Boże na 9 września. Łk 6, 20-26 Słowa Ewangelii według św. Łukasza. W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie

Czytaj dalej »

Z liturgii godzin – Środa I tygodnia Wielkiego Postu

Z Rozpraw Afrahata, biskupa (Rozpr. 11, O obrzezaniu, 11-12)  Obrzezanie serca   Prawo i przymierze zostały całkowicie zmienione. I tak Bóg zmienił najpierw pakt zawarty z Adamem, wchodząc w inny układ z Noem. Odmienne też przymierze zawarł z Abrahamem, które znowu zmienił, aby nadać nowe Mojżeszowi. Ponieważ zaś przymierze Mojżeszowe nie było zachowywane, ostatniemu pokoleniu Bóg dał

Czytaj dalej »

Rekolekcje Zimowe Wspólnoty Betania Pawlikowice – Bystra, luty.

Duch, który umacnia miłość… Jak co roku, naszym zimowym zwyczajem, wyjechaliśmy na rekolekcje naszej Wspólnoty. Był to bardzo ważny i przyjemny czas, który spędziliśmy w Bystrej k. Bielska-Białej w Domu Rekolekcyjnym NAZARET. Nazwa Domu bardzo pasuje do naszych rekolekcji, które były skierowane do małżeństw i rodzin. Tak też wieczorem 18 lutego całymi rodzinami zawitaliśmy do

Czytaj dalej »

Dodaj komentarz

Dodaj swoją intencję modlitewną