Betania

Słowo Boże na 1 grudnia 2019 – Pierwsza Niedziela Adwentu

Św. Bernard z Clairvaux (1091-1153), mnich cysterski, doktor Kościoła, Kazania 4 i 5 na Adwent

„W chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”

Słusznie, bracia, świętować mamy przyjście Pana z całym możliwym oddaniem, tak bowiem raduje nas Jego pociecha… i tak płonie w nas Jego miłość. Ale nie myślcie wyłącznie o Jego pierwszym przyjściu, kiedy przyszedł „szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10). Myślcie także o tym innym przyjściu, kiedy przyjdzie nas zabrać ze sobą. Chciałbym widzieć, że rozważacie oba te przyjścia…, „odpoczywajcie między dwoma zagrodami trzody” (Ps 68,14), gdyż tam są ramiona Oblubieńca, pośród których odpoczywa Oblubienica z Pieśni nad Pieśniami: „Lewa jego ręka pod głową moją, a prawica jego obejmuje mnie” (Pnp 2,6). Ale jest też trzecie przyjście – pośrodku między dwoma pozostałymi, i ci, którzy o nim wiedzą znajdą w nim odpocznienie w wielkim szczęściu. Te dwa są jawne, trzecie nim nie jest. Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi (Ba 3,38)…; Gdy nastąpi ostatnie przyjście, wtedy „wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże” i „będą patrzeć na Tego, którego przebodli” (Łk 3,6; Iz 40,5)… Ale pośrednie przyjście, o którym mówimy, jest ukryte i tylko wybrani widzą Pana w sobie, a ich dusze dostępują zbawienia. A więc: pierwsze przyjście jest w ciele i słabości, to pośrodku w duchu i mocy, ostatnie zaś w chwale i majestacie. Mocą cnót dochodzi się do chwały, jak jest to napisane: „To Pan Zastępów: On sam Królem chwały” (Ps 24,10) oraz: „bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.” (Ps 63,3). To przyjście w pośrodku między pierwszym i drugim jest drogą wiodącą od pierwszego do drugiego: w pierwszym swoim przyjściu Chrystus stał się naszym odkupieniem, w drugim ukaże się jako nasze życie, a pomiędzy tymi dwoma jest On naszym wytchnieniem i pocieszeniem.

Podobne wpisy

Słowo Boże na 25 kwietnia.

Słowo Boże na 25 kwietnia. Święto św. Marka Ewangelisty 1 P 5, 5b-14 Czytanie z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła. Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 11 stycznia.

Słowo Boże na 11 stycznia.Mk 1, 40-45Słowa Ewangelii według św. Marka. Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Uważaj,

Czytaj dalej »

Ostatnie spotkanie przed wakacjami

W Poniedziałek 26.06 zapraszamy na Msze św. do Gorzkowa na godzinę 18.00, następnie spotkamy się, w zależności od pogody na zewnątrz lub w salce, podsumowując kończący się rok formacyjny . Mile widziane dobre ciasto lub sałatka ;-).

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną