Betania

Rzepiska 21-22 września

Rzepiska (http://www.rzepiska.marianie.pl) 21-22 września. 

Koszt pobytu 80 zł. Dzieci do 9 roku życia 10 zł zniżki.
Dzieci poniżej 3 lat ofiara dobrowolna. 
Kto może niech zostawi dzieci w domu ??
Dodatkowo musimy uwzględnić ofiarę dla prowadzących.

Zaliczka płatna do 6.09.2019 po 30 zł od osoby - przelewy na konto: 
Bartłomiej Kluza, 64 1020 2906 0000 1002 0436 5201
W tytule przelewu proszę podać imiona i nazwiska uczestników.

Podobne wpisy

Słowo Boże na 19 października.

Słowo Boże na 19 października. Łk 12,35-48. Ewangelia wg św. Łukasza. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 24 sierpnia.

Słowo Boże na 24 sierpnia. Święto Bartłomieja apostoła. J 1, 45-51 Słowa Ewangelii według św. Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”.

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 7 września 2019

PIERWSZE CZYTANIE Kol 1,21-23 Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan Bracia: Was, którzy byliście niegdyś obcy dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów Bóg pojednał w doczesnym ciele Chrystusa przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych, bylebyście tylko trwali w

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną