Betania

Dni skupienia czerwiec 2019, Rzepiska

Wspólnota Betania ma za sobą kolejne dni skupienia. Tym razem odbyły się one w terminie 8-9 czerwiec 2019 r w bardzo gościnnym dla nas miejscu w Domu Rekolekcyjnym „Stajenka” w Rzepiskach. Gospodarz Domu Ksiądz Józef był bardzo zajęty przygotowaniami do 17 obchodów Dnia Papieskiego w Rzepiskach. Przyjął nas jednak jak zwykle bardzo ciepło oferując wszystko co najlepsze. Przede wszystkim swoje serce. Tematyką tegorocznych dni skupienia był Duch Święty. Na początku przywitały nas bardzo serdecznie Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia z Krakowa. Z racji swojej misji jak również czasu, w którym się spotkaliśmy (w Wigilię Zesłania Ducha Świętego) tematyka spotkania mogła być tylko jedna: Duch Święty. Siostry „Duchaczki” bo tak je popularnie nazywają, nauczyły nas odmawiania Koronki do Ducha Świętego i przybliżyły nam w prosty sposób kim jest i gdzie jest Trzecia Osoba Boska na co dzień w naszym życiu. Najważniejszym podsumowaniem spotkania z Siostrami były słowa Metropolity Ignatiosa z Syrii: ,,Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników. Lecz w Duchu Kosmos jest wywyższony i wzdycha rodząc Królestwo, Chrystus Zmartwychwstały jest w nim obecny, Ewangelia jest siłą życia, Kościół znakiem komunii z Trójcą Świętą, władza służbą, która wyzwala, Posłannictwo Zesłaniem Ducha Świętego, liturgia wspominaniem i przewidywaniem a postępowanie człowieka jest przebóstwione”. Posługiwał nam w czasie trwania dni skupienia i wygłosił konferencję Ksiądz Grzegorz Garwol Michalita. Dzięki głoszonemu Słowu mocno zrozumieliśmy fakt że Boży plan dla nas nie musi być zgodny z naszym wyobrażeniem że to właśnie Duch Święty sprawia w nas że idziemy zgodnie z Bożą wolą a nie z naszą ludzką. Świadectwo życia Ks. Grzegorza pięknie zobrazowało nam działanie Ducha Świętego. Wieczorna Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie rozpoczęła się od indywidualnego błogosławieństwa i przeciągła na całą noc czuwania w oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego. W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, która otwierała obchody 17 Dnia Papieskiego w Rzepiskach. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. mgr. Piotr Kosakowski z pobliskiego Jurgowa. Wygłoszona homilia były dla nas swoistym podsumowaniem tegorocznych rozważań. Najważniejsze zapamiętane słowa to te, że Duch Święty działa poprzez ręce przede wszystkim Kapłana – w trakcie przeistoczenia kiedy Kapłan gestem rąk zaprasza Ducha Świętego aby to on dokonał tego cudownego przemienienia w trakcie Eucharystii, gest Krzyża wykonany w konfesjonale aby to Duch Święty przyszedł z przebaczeniem, czy w końcu praca naszych rąk, przez które Duch Święty namaszcza nas do czynienia dobra dla innych. Tegoroczne Dni Skupienia były inne od poprzednich ale nie mniej owocne. Pozostajemy w modlitwie za wszystkich którzy przyczynili się do zorganizowania i poprowadzenia tego pięknego dla nas czasu. Ani i Bartkowi :-), Drogiemu gospodarzowi Ks. Józefowi, Siostrą Kanoniczką Ducha Świętego, Ks. Grzegorzowi.

Podobne wpisy

Słowo Boże na 2 listopada.

Słowo Boże na 2 listopada. Dn 12, 1-3 Czytanie z Księgi proroka Daniela. Ja, Daniel, płakałem i usłyszałem to słowo Pańskie: „W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia,

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 3 listopada 2018

Ewangelia wg św. Łukasza 14,1.7-11. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: «Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 13 stycznia.

Słowo Boże na 13 stycznia. Słowa Ewangelii według św. Marka. Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną