Słowo Boże na 27 lutego 2020

Św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy, doktor Kościoła, Konferencje Wyrzeczenie się siebie samego Miłość, którą mamy do siebie… jest tkliwa i rzeczywista. Rzeczywista miłość to ta, która rządzi tymi wielkimi, żądnymi zaszczytów i bogactw, którzy nabywają tak wiele dóbr i którzy nigdy nie są zadowoleni z ich nabycia: ci, jak mówię, bardzo się kochają tą … Read more

Słowo Boże na 26 lutego 2020 – Środa Popielcowa

Św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604), doktor Kościoła, Homilie do Ewangelii, nr 16 Czterdzieści dni, aby wzrastać w miłości do Boga i naszego bliźniego        Rozpoczynamy dzisiaj świętych czterdzieści dni Wielkiego Postu i trzeba nam uważnie zbadać, dlaczego to wyrzeczenie jest zachowywane przez czterdzieści dni. Mojżesz, aby otrzymać Prawo po raz drugi, pościł czterdzieści dni (Wj … Read more

Słowo Boże na 25 lutego 2020

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), Modlitwa 20 Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! Jezu !…Jak wielka jest Twoja pokora, o Boski Królu Chwały, że się poddajesz wszystkim kapłanom bez wyjątku, nie robiąc różnicy między tymi, którzy cię kochają i tymi, którzy, niestety, są letni lub zimni w … Read more