Słowo Boże na 15 grudnia 2019 – Trzecia Niedziela Adwentu (Gaudete)

Św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604), papież, doktor Kościoła, Homilie na Ewangelie, nr 6 Jan Chrzciciel, poprzednik Chrystusa, tak w życiu jak i w śmierci Dlaczego po swoim uwięzieniu Jan Chrzciciel wysyła swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”, jak gdyby nie znał Tego, którego zapowiadał?… Na to … Read more

Słowo Boże na 14 grudnia 2019 – Sobota II tygodnia Adwentu

Św. Augustyn (354 – 430), biskup Hippony i doktor Kościoła, Mowa o psalmach, Ps 109 „Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana” (Mt 11,13) Bóg ustanowił czas obietnic, a także i czas, w którym miało się spełnić to, co obiecał. Czas obietnic trwał od proroków aż do Jana Chrzciciela, od jego zaś wystąpienia aż … Read more

Słowo Boże na 13 grudnia 2019 – Piątek II tygodnia Adwentu

Św. John Henry Newman (1801-1890), kardynał, teolog, założyciel Oratorium w Anglii, Meditations and Devotions Mądrość Boża Święty Jan Chrzciciel żył z dala od świata, był nazarejczykiem (Łk 1,15; Lb 6,1), poświęconym Bogu. Opuścił świat i stanął przed nim…, wzywając go do pokuty. Wszyscy mieszkańcy Jerozolimy przychodzili do niego na pustynię (Mk 3,5), a on stawał przed … Read more

Słowo Boże na 12 grudnia 2019 – Czwartek II tygodnia Adwentu

Jan z Karpatos (VII w.), mnich i biskup, Rozdziały z napomnieniem, nr 50, 98 „Królestwo niebieskie doznaje gwałtu” (Mt 11,12) Jak możemy zwalczać grzech, kiedy już w niego popadliśmy? Potrzebna jest gwałtowność. Jest bowiem napisane: „Człowiek siłą odrywa się od zguby” (por. Prz 16,26 LXX), nieustannie starając się dojść do świętości własnych myśli. Złamanie przemocy przemocą … Read more