Słowo Boże na 19 listopada 2019

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), karmelitanka, doktor Kościoła, List 137 „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” Celino, jaką tajemnicą jest nasza wielkość w Jezusie. Oto co Jezus nam pokazał, każąc nam wspiąć się jak Zacheusz na symboliczne drzewo, o którym ci mówiłam. A teraz, o czym nas pouczy? Czy … Read more

Słowo Boże na 18 listopada 2019

Św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604), papież, doktor Kościoła, Homilia 2 do Ewangelii „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Zauważmy, że to w chwili, kiedy Jezus zbliżał się do Jerycha, niewidomy odzyskał wzrok. Jerycho to znaczy „księżyc” i w Piśmie Świętym księżyc jest symbolem ciała, które ma zniknąć; w pewnym okresie miesiąca zanika, symbolizując upadek naszej … Read more

Słowo Boże na 17 listopada 2019

Św. Maksym Wyznawca (ok 580-662), mnich i teolog, IV Centuria o miłości, n° 16-18, 23-24 „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,19) Nie osiągnął jeszcze idealnej miłości ani głębokiego poznania Opatrzności Bożej ten, komu w chwili próby brakuje cierpliwości wśród strapień nań przychodzących i kto się odłącza od miłości swoich duchowych braci. Celem Bożej Opatrzności … Read more

Słowo Boże na 16 listopada 2019

Św. Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975), kapłan, założyciel Opus Dei, Homilia z 26/03/1967 Nieustannie się modlić „Nieustannie się módlcie” – nakazuje apostoł Paweł (1 Tes 5,17), a Klemens Aleksandryjski, przypominając ten apostolski nakaz, pisze: „Nakazuje się nam wysławiać i czcić Słowo, które znamy jako zbawcę i króla; a przez nie Ojca, nie w dniach wybranych, jak … Read more