Słowo Boże na 18 stycznia 2020

Katecheza Benedykta XVI z 30 sierpnia 2006 Jezus nie wykluczał nikogo ze swej przyjaźni Na podstawie tych prostych ustaleń, które przynosi Ewangelia, możemy sformułować parę refleksji. Pierwszą jest to, że Jezus przyjął do grupy swych najbliższych człowieka, który zgodnie z ówczesnym sposobem myślenia w Izraelu uważany był za publicznego grzesznika. Mateusz bowiem nie tylko obracał … Read more

Słowo Boże na 17 stycznia 2020

BENEDYKT XVI MIŁOŚĆ BOŻA ODNAWIA SERCE CZŁOWIEKA Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 19 lutego 2006   Drodzy Bracia i Siostry! W liturgiach ostatnich niedziel Ewangelie ukazują różne uzdrowienia dokonane przez Chrystusa. W minioną niedzielę mowa była o trędowatym; dziś z kolei widzimy paralityka, którego cztery osoby przynoszą na noszach do Jezusa. On, widząc ich wiarę, … Read more

Słowo Boże na 16 stycznia 2020

Papież Franciszek, Encyklika „Lumen fidei”, § 56-57 Wiara źródłem pocieszenia w cierpieniu Chrześcijanin wie, że nie da się wyeliminować cierpienia, ale może ono nabrać sensu, może stać się aktem miłości, powierzeniem się w ręce Boga, który nas nie opuszcza, i tym samym być etapem wzrostu wiary i miłości… Światło wiary nie powoduje, że zapominamy o … Read more

Słowo Boże na 15 stycznia 2020

Św. Antoni z Padwy (ok. 1195-1231), franciszkanin, doktor Kościoła, Kazanie na drugą niedzielę Wielkiego Postu Jezus im rzekł: „Pójdźmy…” Mk 1,38 Słusznie jest powiedziane: „Jakub ujrzał we śnie drabinę”; dzięki niej możesz się wznieść… Ta drabina o dwóch żerdziach i sześciu szczeblach przedstawia Jezusa Chrystusa, Jego boską i ludzką naturę, oraz Jego cnoty: pokorę i … Read more