Słowo Boże na 18 września

Słowo Boże na 18 września ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA PATRONA POLSKI Święto Łk 2, 41-52 Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. … Read more

Słowo Boże na 17 września

Słowo Boże na 17 wrześniaŁk 7, 1-10 Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili … Read more

Słowo Boże na 15 września.

Słowo Boże na 15 września. Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Dolorosa. Łk 2, 33-35 Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Po przedstawieniu Jezusa w świątyni Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w … Read more