Słowo Boże na 24 października

Środa XXIX tygodnia Okresu Zwykłego Ewangelia wg św. Łukasza 12,39-48. Jezus powiedział do swoich uczniów: «To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas … Read more

Słowo Boże na wtorek, 23 października

Wtorek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego Ewangelia wg św. Łukasza 12,35-38. Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, … Read more

Słowo Boże na 22 października

Poniedziałek 22 października – Poniedziałek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego Ewangelia wg św. Łukasza 12,13-21. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet … Read more

Słowo Boże na 17 października

Słowo Boże na 17 października – Środa XXVIII tygodnia Okresu Zwykłego Ewangelia wg św. Łukasza 11,42-46. Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie: „Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. Biada wam, … Read more