Słowo Boże na 11 lutego 2020

Św. Teresa z Avila (1515-1582), karmelitanka, doktor Kościoła, Droga doskonałości, rozdz. 28, 9-11 „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie” Przedstawmy sobie, że w naszej duszy jest wspaniały pałac, cały zbudowany ze złota i kamieni drogich, taki, jaki tak wielkiemu Panu przystoi. Następnie powiedzcie sobie, moje siostry, że piękno tego … Read more