Słowo Boże na 1 marca 2020

Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 26 lutego 2012 W obecności Boga na pustyni Drodzy bracia i siostry! W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy scenę, w której Jezus, po przyjęciu chrztu w Jordanie od Jana Chrzciciela (por. Mk 1, 9), jest kuszony na pustyni (por. Mk 1, 12-13). Relacja św. Marka jest zwięzła, pozbawiona szczegółów, … Read more

Słowo Boże na 29 lutego 2020

Julianna z Norwich (1342 – po 1416), pustelnica angielska, Objawienia o Bożej miłości, rozdz. 51-52 „Przyszedłem wezwać do nawrócenia grzeszników” Bóg pokazał mi możnowładcę, siedzącego dostojnie w spokoju i spoczynku; łagodnie posłał sługę wypełnić swoją wolę. Sługa biegł w pośpiechu, z miłością, ale cóż, wpadł do wąwozu i poważnie się zranił… W tym słudze Bóg … Read more

Słowo Boże na 27 lutego 2020

Św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy, doktor Kościoła, Konferencje Wyrzeczenie się siebie samego Miłość, którą mamy do siebie… jest tkliwa i rzeczywista. Rzeczywista miłość to ta, która rządzi tymi wielkimi, żądnymi zaszczytów i bogactw, którzy nabywają tak wiele dóbr i którzy nigdy nie są zadowoleni z ich nabycia: ci, jak mówię, bardzo się kochają tą … Read more