Słowo Boże na 31 stycznia 2020

PAPIEŻ FRANCISZEK PRZESŁANIE DLA WSZYSTKICH Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 14 czerwca 2015   Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Dzisiejsza Ewangelia składa się z dwóch bardzo krótkich przypowieści: o nasieniu, które samo kiełkuje i wzrasta, i o ziarnku gorczycy (por. Mk 4, 26-34). Za pośrednictwem tych obrazów, zaczerpniętych z wiejskiego świata, Jezus przedstawia skuteczność … Read more

Słowo Boże na 30 stycznia 2020

Św. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi „Lampa na świeczniku” Nasza adhortacja inspiruje się tu gorliwością największych kaznodziejów i głosicieli Ewangelii, którzy życie swe poświęcili apostolstwu… Przezwyciężyli oni bardzo dużo przeszkód w ewangelizowaniu. Spośród tych przeszkód, które występują i w naszych czasach, ograniczymy się do wskazania tej wielostronnej, a bardzo poważnej, bo domowej — mianowicie braku … Read more

Słowo Boże na 29 stycznia 2020

Jan Paweł II, IV pielgrzymka do Ojczyzny, 1991r, Homilia „Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus” (por. Łk 8,11). 3. Przypowieść o siewcy, tak jak każda inna przypowieść w Chrystusowej Ewangelii, ma jednakże swój sens przenośny, analogiczny: mówi o królestwie Bożym. Tak jak poprzez dzieje tej ziemi idzie praca ludzi-siewców i oraczy, tak przez dzieje człowieka … Read more