Słowo Boże na 1 grudnia 2019 – Pierwsza Niedziela Adwentu

Św. Bernard z Clairvaux (1091-1153), mnich cysterski, doktor Kościoła, Kazania 4 i 5 na Adwent „W chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” Słusznie, bracia, świętować mamy przyjście Pana z całym możliwym oddaniem, tak bowiem raduje nas Jego pociecha… i tak płonie w nas Jego miłość. Ale nie myślcie wyłącznie o Jego pierwszym przyjściu, kiedy … Read more

Słowo Boże na 30 listopada 2019 – Św. Andrzej Apostoł

Benedykt XVI, papież od 2005 do 2013, Audiencja z 14 czerwca 2006 „Święty Andrzej idzie za Chrystusem aż do śmierci” Kolejny przekaz… mówi o śmierci Andrzeja w Patrasie, gdzie i on poniósł męczeńską śmierć przez ukrzyżowanie. Jednak w tym ostatecznym momencie, podobnie jak jego brat Piotr, poprosił, by mógł umrzeć na krzyżu różniącym się od krzyża Jezusa. … Read more

Słowo Boże na 29 listopada 2019

Orygenes (ok. 185-253), kapłan i teolog, Homilie do Księgi Rodzaju, nr 12, 5 „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” „Pij wodę z własnej cysterny i z twej studni. Niech służy dla ciebie twoje źródło” (Prz 5,15.17). Spróbuj, który mnie słuchasz, mieć swoją studnię i swoje źródło; w taki sposób, kiedy weźmiesz księgę Pisma, odkryjesz … Read more

Słowo Boże na 28 listopada 2019

Katechizm Kościoła Katolickiego, §668; 671 „Chrystus powróci w chwale” Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi” (Rz 14, 9). Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza Jego uczestnictwo, razem z człowieczeństwem, w mocy i władzy samego Boga. Jezus Chrystus jest Panem i dlatego posiada wszelką władzę w niebie i … Read more