Słowo Boże na 19 września 2019

PIERWSZE CZYTANIE 1 Tm 4 Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Najmilszy: Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany … Read more

Rozpoczęcia roku formacyjnego 2019/2020

W Poniedziałek 16 września z radością i błogosławieństwem nowego proboszcza Ks. Stanisława Słowińskiego rozpoczęliśmy rok formacyjny 2019/2020. Wszystkich poszukujących głębszego poznania bożych prawd zapraszamy do naszej Betanii. Polecamy Waszym modlitwom dni skupienia, które będziemy przeżywać już w ten weekend (21-22 września).

Z liturgii godzin – ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA PATRONA POLSKI

Wyjątek ze sprawozdania rocznego o stanie Kolegium w Wiedniu (Arch. Rz. Tow. Jezusowego, Epist. Germaniae, 140 nn. 75 r.) W dzień i w nocy rozmyślał o Panu Jezusie i Towarzystwie Jezusowym   Pewien młody Polak, szlachetnego rodu, lecz bardziej jeszcze szlachetny cnotą, przebywał u nas w Wiedniu przez dwa lata i nalegał o przyjęcie go … Read more

Święty Stanisław Kostka, zakonnik patron Polski

Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu (obecnie powiat przasnyski). Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich (z Drobina). Krewni rodziny zajmowali eksponowane stanowiska w ówczesnej Polsce. Miał trzech braci: Pawła (+ 1607), Wojciecha (+ 1576) i Mikołaja, oraz dwie siostry, z których znamy imię tylko jednej, Anny. Historia … Read more