Słowo Boże na 10 września 2019

PIERWSZE CZYTANIE Kol 2,6-15 Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan Bracia: Jak przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę … Read more

Błogosławiona Aniela Salawa, dziewica

Z Dziennika bł. Anieli Salawy W tym stanie tak upokarzającym odpowiem żądaniu Bożemu   Rozważywszy życie swoje, zdaje mi się, że jestem tu, gdzie mnie od maleńkości Pan Bóg wołał, bo jak tylko dobrze świat poznałam, czułam szalony pociąg do cierpienia i ubóstwa. I tak w duszy czułam zawsze od dziecka, że tylko będąc w najwięcej poniżonym … Read more

Dębowiec 2019

„Dziewico Saletyńska, płacząca pośród wzgórz…?” Letnie rekolekcje formacji modlitewnej Betania spędziliśmy w miejscowości Dębowiec na terenie Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, do której przybyliśmy odpowiadając na wyjątkowe zaproszenie Gospodyni tego miejsca. Wydarzenie miało miejsce w dniach od 3 do 10 sierpnia 2019 roku . Opiekę duchową oraz organizacyjna podczas rekolekcji sprawował nad nami Ks. Kazimierz Wolan … Read more