ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA

Kazanie św. Grzegorza Wielkiego, papieża (Homilia 26, 7-9)  Pan mój i Bóg mój „Tomasz zaś, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus”. Tylko on był nieobecny. Kiedy przyszedł i usłyszał, co się wydarzyło, nie chciał uwierzyć. Pan przybył ponownie, pozwolił nie wierzącemu uczniowi dotknąć swego boku, pokazał ręce, a … Read more

Słowo Boże na 2 lipca 2019

Ewangelia wg św. Mateusza 8,23-27. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Potem, powstawszy, zgromił wichry … Read more

ŚWIĘTO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Z książki św. Wincentego Marii Strambiego, biskupa, Uświęcony miesiąc (Prefazione, ss. 3-5. 7-9. 11-17; Ed. 1820)  Wielkość nabożeństwa do Najdroższej Krwi   Umiłowany Bóg, który w swej sprawiedliwości objawia także swe nieskończone miłosierdzie, w ostatnich czasach wzbudził w sercach wiernych wielkie nabożeństwo do Najdroższej Krwi swego Jednorodzonego Bożego Syna, aby dusze pokropione tą krwią, ofiarując ją z … Read more