litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Litania obecna licząca 33 prośby, upamiętnia symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi. Układ wezwań litanii do Bożego Serca składa się w logiczną całość. Można w niej wyróżnić trzy części wezwań: Pierwsza część dotyczy stosunku Jezusa do Ojca i Ducha Świętego (Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego … Read more

Słowo Boże na 1 czerwca 2019

Ewangelia wg św. Jana 16,23b-28. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam … Read more

Nowenna do Ducha Świętego – I dzień

I dzień nowenny Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy K.: Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś Swym Apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym… Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami… aż po krańce … Read more

Z liturgii godzin – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Homilia Czcigodnego Bedy, kapłana (Ks. 1, 4)  Maryja wielbi Pana   „Wielbi dusza moja Pana i raduje się mój duch w Bogu, Zbawcy moim”. W tych słowach Maryja wyznaje łaski, które Jej tylko zostały dane, a także i wszystkie dobrodziejstwa, których Bóg nigdy nie przestaje udzielać ludziom. Ten wielbi Pana, kto ze wszystkich sił swojej … Read more