Słowo Boże na 29 sierpnia.

Słowo Boże na 29 sierpnia. MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA Mk 6, 17-29 Słowa Ewangelii według św. Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada zawzięła się na niego i … Read more

Słowo Boże na 28 sierpnia

Słowo Boże na 28 sierpniaMt 23, 23-26Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie … Read more

Słowo Boże na 27 sierpnia

Słowo Boże na 27 sierpniaSłowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przemówił tymi słowami:«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. … Read more