Słowo Boże na 1 września.

Słowo Boże na 1 września.Mt 25, 14-30Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót … Read more

Słowo Boże na 31 sierpnia.

Słowo Boże na 31 sierpnia. Mt 25, 1-13 Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem … Read more

Słowo Boże na 30 sierpnia.

Słowo Boże na 30 sierpnia.Mt 24, 42-51Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby się włamać do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, … Read more

Ofiara za kapłanów.

Ofiara za kapłanów. Z pism Marii Valtort Módl się za kapłanów diecezjalnych i za zakonnych. W dniu, w którym na świecie nie byłoby już prawdziwych kapłanów, świat stałby się tak potworny, że nie sposób tego opisać. Nadeszłaby chwila „ohydy spustoszenia”. Im więcej będzie prawdziwych kapłanów, tym krótszy będzie czas Antychrysta Napisane 14 czerwca 1943. Mówi Jezus: … Read more