Słowo Boże na I Niedzielę Wielkiego Postu r.B

Słowo Boże na I Niedzielę Wielkiego Postu r.B Mk 1, 12-15 Słowa Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest … Read more

Słowo Boże na 17 lutego.

Słowo Boże na 17 lutego. Łk 5, 27-32 Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim. Potem Lewi sprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy … Read more

Słowo Boże na 16 lutego.

Słowo Boże na 16 lutego. Iz 58, 1-9 Czytanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan Bóg: „Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnoś głos twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jakby naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza … Read more

Słowo Boże na 15 lutego

Słowo Boże na 15 lutego Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Łk 9, 22-25 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».  Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co … Read more