Słowo Boże na Niedzielę ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Słowo Boże na Niedzielę ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan Bracia, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niech będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus Głową Kościoła, On Zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom, … Read more

Słowo Boże na 30 grudnia.

Słowo Boże na 30 grudnia.1 J 2, 12-17Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła. Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię.Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca,napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który … Read more

Słowo Boże na 29 grudnia.

Słowo Boże na 29 grudnia.Łk 2, 22-35Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie … Read more

Słowo Boże na 28 grudnia.

Słowo Boże na 28 grudnia.Ewangelii według św. Mateusza. Mt 2,13-18.Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się … Read more