Słowo Boże na Uroczystość Wszystkich Świętych

Słowo Boże na 1 listopada. Uroczystość wszystkich Świętych.Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą … Read more

Słowo Boże na 31 października.

Słowo Boże na 31 października. Rz 8, 18-25 Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia: Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z Chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu … Read more

Słowo Boże na Niedzielę, 29 października

Słowo Boże na Niedzielę, 29 października 2017ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGOUroczystość Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia:Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć … Read more