Słowo Boże na 31 sierpnia.

Słowo Boże na 31 sierpnia.Mt 24, 42-51Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby się włamać do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, … Read more

Słowo Boże na 30 sierpnia.

Słowo Boże na 30 sierpnia.1 Tes 2, 9-13Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Pamiętacie, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, abyśmy nikomu z was nie byli ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Sami jesteście świadkami i Bóg także, jak zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzących. … Read more

Słowo Boże na 29 sierpnia.

Słowo Boże na 29 sierpnia. MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA Mk 6, 17-29 Słowa Ewangelii według św. Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada zawzięła się na niego i … Read more

Słowo Boże na 28 sierpnia.

Słowo Boże na 28 sierpnia. EWANGELIA (Mt 23,1.13-22) Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i … Read more