Słowo Boże na 31 lipca

Słowo Boże na 31 lipca Mt 13, 31-35 Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują … Read more

Słowo Boże na 28 lipca

Słowo Boże na 28 lipca Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto … Read more

Słowo Boże na 27 lipca

Słowo Boże na 27 lipca Czytanie z Księgi Wyjścia Wj 19, 1-2. 9-11. 16-20b Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Pan rzekł do Mojżesza: «Oto Ja … Read more

Słowo Boże na 26 lipca.

Słowo Boże na 26 lipca. Świętych Joachima i Anny. Rodziców Bożej Rodzicielki Maryi. Syr 44, 1. 10-15 Czytanie z Księgi Syracydesa. Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza, … Read more