Słowo Boże na 30 czerwca.

Słowo Boże na 30 czerwca. Mt 8,1-4 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!» I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział … Read more

Słowo Boże na 29 czerwca.

Słowo Boże na 29 czerwca. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA Uroczystość Mt 16, 13-19 Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus … Read more

Zakończenie Roku Formacyjnego 2017

Zakończył się kolejny piękny rok formacyjny w naszej wspólnocie Betania. Dziękujemy naszym Pasterzom za ich posługę w bożych sprawach dla nas, Ks. Proboszczowi Stanisławowo Kalisztanowi, Ks. Piotrowi Prokopowiczowi i oczywiście Ks. Romanowi Chylińskiemu. Jesteśmy wdzięczni za towarzyszenie we wszystkich radosnych chwilach, za formację ale przede wszystkim za obecność i okazane serce w chwilach ciężkich tak … Read more

Słowo Boże na 28 czerwca.

Słowo Boże na 28 czerwca. (Mt 7,15-20) Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, … Read more