Słowo Boże na 28 kwietnia.

Słowo Boże na 28 kwietnia. J 6, 1-15 Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł … Read more

Słowo Boże na 27 kwietnia.

Słowo Boże na 27 kwietnia. Dz 5, 27-33 Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy słudzy przyprowadziwszy apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, arcykapłan zapytał: „Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?” Odpowiedział Piotr i apostołowie: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. … Read more

Słowo Boże na 26 kwietnia.

Słowo Boże na 26 kwietnia. J 3, 16-21 Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by … Read more