Słowo Boże na święto ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Słowo Boże na święto ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Kol 3, 12-21 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan Bracia: Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak … Read more

Słowo Boże na 29 grudnia.

Słowo Boże na 29 grudnia. Łk 2, 22-35 Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode … Read more

Słowo Boże na 28 grudnia.

Słowo Boże na 28 grudnia. Śmierć dzieci w Betlejem Mt 2, 13-18 Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, … Read more

Słowo Boże na 27 grudnia. 1 J 1, 1-4

Słowo Boże na 27 grudnia. 1 J 1, 1-4 Początek Pierwszego Listu św. Jana Apostoła. Umiłowani: To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, … Read more