Słowo Boże na 4 listopada.

Słowo Boże na 4 listopada. Łk 16, 1-8 Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: «Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą». … Read more

Słowo Boże na 3 listopada.

Słowo Boże na 3 listopada. Łk 15, 1-10 Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z … Read more

Słowo Boże na 2 listopada.

Słowo Boże na 2 listopada. Dn 12, 1-3 Czytanie z Księgi proroka Daniela. Ja, Daniel, płakałem i usłyszałem to słowo Pańskie: „W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, … Read more