Słowo Boże na 30 listopada.

Słowo Boże na 30 listopada. Rz 10, 9-18 Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: „Żaden, … Read more

Słowo Boże na 29 listopada.

Słowo Boże na 29 listopada. Czytanie z Księgi proroka Izajasza Iz 11, 1-10 Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według … Read more

Słowo Boże na 28 listopada.

Słowo Boże na 28 listopada. Mt 8, 5-11 Odsłuchaj komentarz czytany przez Bartka: Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem … Read more