Słowo Boże na 28 lipca.

Słowo Boże na 28 lipca. Przypowieść o sieci Mt 13, 47-53 Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: „Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: … Read more

Słowo Boże na 27 lipca.

Słowo Boże na 27 lipca. Przypowieści o skarbie i perle Mt 13, 44-46 Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca … Read more

Słowo Boże na 26 lipca.

Słowo Boże na 26 lipca. Świętych Joachima i Anny. Rodziców Bożej Rodzicielki Maryi. Syr 44, 1. 10-15 Czytanie z Księgi Syracydesa. Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza, … Read more

Słowo Boże na 25 lipca. Święto św. Jakoba apostoła

Słowo Boże na 25 lipca. Święto św. Jakoba apostoła. 2 Kor 4, 7-15 Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia: Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, … Read more