Słowo Boże na 30 czerwca.

<p>Słowo Boże na 30 czerwca.</p> <p>Mt 9, 1-8</p> <p>Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza</p> <p>Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy». </br> Na to pomyśleli sobie niektórzy z … Read more

Słowo Boże na 29 czerwca

<p>Słowo Boże na 29 czerwca </p> <p>ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA</p> <p>Uroczystość</p> <p>Mt 16, 13-19</p> <p>Słowa Ewangelii według św. Mateusza. </p> <p>Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z … Read more

Słowo Boże na 28 czerwca.

<p>Słowo Boże na 28 czerwca.</p> <p>(Mt 8,23-27)</p> <p>Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.</p> <p>Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.</p> <p>Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: „Panie, ratuj, giniemy!”</br> A On im rzekł: „Czemu bojaźliwi jesteście, … Read more

Słowo Boże na 27 czerwca.

<p>Słowo Boże na 27 czerwca.</p> <p>Mt 8, 18-22</p> <p>Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza </p> <p>Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». </br> Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz … Read more