Słowo Boże na 31 maja. Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

<p>Słowo Boże na 31 maja. Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.</p> <p>Łk 1, 39-56 </p> <p>Słowa Ewangelii według św. Łukasza. </p> <p>Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch … Read more

Słowo Boże na 30 maja.

Słowo Boże na 30 maja. Czytanie z Drugiego Listu Świętego Piotra Apostoła 2 P 1, 2-7 Najmilsi: Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego. Tak samo Boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją … Read more

Słowo Boże na IX niedzielę roku C.

Słowo Boże na IX niedzielę roku C. Łk 7, 1-10 Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i … Read more