Spotkanie 7 grudnia 2015

Na kolejne spotkanie w grupach dzielenia (w sali teatralnej pod Kościołem) zapraszamy 7 grudnia 2015 r. w poniedziałek na godzinę 19.00, nadal będziemy rozważać fragmenty z Ewangelii wg Św. Marka dotyczące cudów czynionych przez Pana Jezusa. Następnie o godzinie 20.00 odbędzie się Msza Święta w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła. ZAPRASZAMY

Wieczór Uwielbienia listopad 2015

22 listopada w Niedzielę Chrystusa Króla w naszej parafii odbył się pierwszy Wieczór Uwielbienia w którym mieliśmy przyjemność wziąć udział wraz z młodzieżą zaangażowaną w organizację ŚDM 2016 , Ks. Krzysztofem Konopką oraz Panią Niną Pernet. Całość poprowadził Ks. Artur Ważny wraz z Grupą Uwielbienia „GRUW”. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za zaproszenie do współorganizowania tego wydarzenia. … Read more

Wieczór Uwielbienia 22.11.2015

22 listopada w Niedzielę Chrystusa Króla w naszej parafii odbył się pierwszy Wieczór Uwielbienia w którym mieliśmy przyjemność wziąć udział wraz z młodzieżą zaangażowaną w organizację ŚDM 2016 , Ks. Krzysztofem Konopką oraz Panią Niną Pernet. Całość poprowadził Ks. Artur Ważny wraz z Grupą Uwielbienia „GRUW”. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za zaproszenie do współorganizowania tego wydarzenia. … Read more

Słowo Boże na 25 listopada.

Słowo Boże na 25 listopada.

Dn 5, 1-6. 13-14.
16-17. 23-28

Czytanie z Księgi proroka Daniela. Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w liczbie tysiąca wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca osób. Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec, Nabuchodonozor, zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc złote i srebrne naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie; pili z nich król, jego możnowładcy, jego żony i jego nałożnice. Pijąc wino wychwalali bożków złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych.

W tej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały za świecznikiem na wapnie ściany królewskiego pałacu. Król zaś widział piszącą rękę. Twarz króla zmieniła się, myśli jego napełniły się przerażeniem, jego stawy biodrowe uległy rozluźnieniu, a kolana jego uderzały jedno o drugie.
Wtedy przyprowadzono Daniela przed króla. Król odezwał się do Daniela: „Czy to ty jesteś Daniel, jeden z uprowadzonych z Judy, których sprowadził z Judy król, mój ojciec? Słyszałem o tobie, że posiadasz boskiego ducha i że uznano w tobie światło, rozwagę i nadzwyczajną mądrość. Słyszałem zaś o tobie, że umiesz dawać wyjaśnienia i rozwiązywać zawiłości. Jeśli więc potrafisz odczytać pismo i wyjaśnić jego znaczenie, zostaniesz odziany w purpurę i złoty łańcuch na szyję i będziesz panował jako trzeci w królestwie”.
Wtedy odezwał się Daniel i rzekł wobec króla: „Dary swoje zatrzymaj, a podarunki daj innym. Jednakże odczytam królowi pismo i wyjaśnię jego znaczenie. Uniosłeś się przeciw Panu nieba. Przyniesiono do ciebie naczynia Jego domu, ty zaś, twoi możnowładcy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino. Wychwalałeś bogów ze srebra i złota, z miedzi i żelaza, z drzewa i kamienia, którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. Bogu zaś, w którego mocy jest twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś. Dlatego posłał On tę rękę, która nakreśliła to pismo.
A oto nakreślone pismo: mene, mene, tekel ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wyrazów: mene – Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres; tekel – zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki; peres – twoje królestwo uległo podziałowi; oddano je Medom i Persom”.

Read moreSłowo Boże na 25 listopada.